Data i miejsce konferencji

Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19 A, 25-317 Kielce