Komitet Naukowy

Prezydium Komitetu Naukowego

Przewodnicząca            Dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
                                     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiceprzewodnicząca    Dr n. med. Renata Stępień
                                     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiceprzewodnicząca   Dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
                                     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz                      Dr n. med. Grażyna Wiraszka
                                     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Członkowie komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochans – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD – Catholic University in Ružomberok

Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Maria Kózka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. Laura Serrant - Manchester Metropolitan University, UK

Prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. n. o zdr. Anna Bednarek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Ewa Borowiak, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Halina Doroszkiewicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz - Palus - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Anna Jurczak, prof. PUM - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr hab. n. o zdr. Irena Milaniak - Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Jana Nemcová, PhD, MSc, RN - Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin

Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. n. o zdr. Matylda Sierakowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr n. med. Wiesław Fidecki, prof. UM - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. med. Edyta Naszydłowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. o zdr. Przemysław Zając – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. med. Małgorzata Knap – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Dr Wladyslawa Czuber – Dochan - King’s College London