Komitet Organizacyjny

Dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Renata Stępień – V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło –- V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Grażyna Wiraszka – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

Dr n. o zdr. Magdalena Dudzikowska

Dr n. o zdr. Ewelina Nowak

Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk

dr n. med. Elżbieta Kamusińska

Dr n. med. Barbara Lelonek

Dr n. med. Edyta Naszydłowska

Dr n. o zdr. Monika Pierzak

Dr n. med. Aleksandra Słopiecka

Dr n. o zdr. Przemysław Zając

 

Wsparcie administracyjno-organizacyjne

mgr Ewa Kozłowska
mgr Paulina Łon
mgr Agnieszka Saługa
mgr Edyta Barańska
mgr Małgorzata Dudek
mgr Monika Olczyk
mgr Magdalena Wasik