Organizatorzy

Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce

 

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Świętokrzyski