Tematy sesji

  • Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy
  • Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej
  • Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta
  • Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek
  • Etyka i historia pielęgniarstwa
  • Varia