Ważne terminy

Uczestnictwo czynne

  • Rejestracja i przesłanie streszczenia wystąpienia do 7 lutego 2021 r.
  • Akceptacja streszczeń do 15 lutego 2021 r,
  • Przesłanie pracy do monografii do 15 marca 2021 r.
  • Akceptacja prac do druku w monografii do 31 marca 2021 r,
  • Wniesienie opłaty za opublikowanie pracy w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
  • Przesłanie prezentacji multimedialnej do sesji ustnej / E-plakatu do sesji posterowej do 31 marca 2021 r.

Uczestnictwo bierne

  • Rejestracja do 15 marca 2021 r.

Tematyczne Warsztaty Edukacyjne

  • Rejestracja do 31 marca 2021 r.