Przypominamy, iż przed wypełnieniem tego formularza należy najpierw dokonać rejestracji na konferencję.

 

 Rejestracja streszczeń już się zakończyła. 

Streszczenie

Proszę o uważne wypełnienie wszystkich pól formularza

 

--- Streszczenie pracy w języku polskim (do 300 wyrazów) ---
--- Abstract (max 300 words) ---